ด่วน ผู้ว่าฯชลบุรี ประกาศ ล็อกดาวน์ชุมชนบางทราย ห้ามเข้า ออก

0
791

เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่หลายคน ที่จ้องยังเผชิญกันอยู่ นั้นเองละคะ สำหรับ การกลับมาระบาดหนักของโควิด-19 ในระรอกนี้ ซึ่งมองแล้วคากว่าหนักกว่ารอบที่ผ่านมา เพราะว่าลามไปทั่วทุกจังหวัดในไทย อย่างรวดเร็วมากๆเลยละคะ อย่างล่าสุด นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ได้ออกประกาศจังหวัดชลบุรี ที่ 30/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีการแพร่ cv-19 ภายในบริเวณพื้นที่ชุมชน ซอย 57 หมู่ที่ 5 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ซึ่งตรวจพบผู้ติดภายในชุมชนซอยดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น จึงให้ปิด พื้นที่ชุมชนบริเวณซอย 57 หมู่ที่ 5 ตำบลบางทรายอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว และห้ามมิให้ผู้ใด เข้า – ออก ในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมติดต่อ

รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมติดต่ออย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ขณะนี้มีการแพร่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในโรงงาน 5 แห่ง และตลาด 2 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง